Kontakt

Internetový obchod prevádzkuje:

Ševt, a.s.
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČDPH SK 2020295860
IČO: 31 33 11 31
Číslo účtu: 1025996005/1111
Registrovaná: Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 464/B

Kontakt:

Technická podpora – hotline@gitarovaskola.sk
Metodická podpora – hrdina@sevt.sk, infolinka - 0850 11 11 84
Všeobecné obchodné podmienky

Spevník

Váš spevník neobsahuje žiadne skladby.

Skladby si môžete pridať stlačením + pri každej skladbe.